IT ERP FINANCE HRM CRM BPM DMS BI
IT-Matchmaker
by Trovarit
MENU
U bevindt zich hier:
Beschikbare talen: This information in English   Informationen auf Deutsch   en francais  Türkiye

Informatie voor »ERP-gebruikers«

Tijdsbeslag Indien voor de eerste keer wordt deelgenomen, dient u rekening te houden met 15 tot 20 minuten benodigde tijd. Deze inschatting is gebaseerd op ervaringen. Heeft u in het verleden als eens deelgenomen, is de doorlooptijd teruggebracht tot 5 à 10 minuten, omdat wij dan reeds beschikken over een deel van de informatie.

Deelnemers aan de studie ontvangen als dank voor hun inbreng de belangrijkste onderzoeksresultaten en de gedetailleerde profielen van de ERP-oplossingen.

Toegang tot de vragenlijst

Als u voor de eerste keer deelneemt aan het onderzoek, vraag dan toegang tot een nieuwe vragenlijst aan.

Heeft u in het verleden deelgenomen aan dit onderzoek, zult u medio maart 2016 een login voor de vragenlijst ontvangen. Als u geen login heeft ontvangen, dan kunt u deze alsnog aanvragen via research@trovarit.com.

Belangrijkste data van het onderzoek
Het verzamelen van onderzoeksgegevens loopt van begin maart tot eind juni. De eerste publicatie van de resultaten volgt in september 2016 in de vorm van een management samenvatting en een vakinhoudelijk artikel in één van de tijdschriften van onze mediapartners.. 
Het verstrekken van de resultaten

Alle deelnemers die bruikbare onderzoeksgegevens hebben ingediend, ontvangen de belangrijkste bevindingen van het onderzoek en het inzicht in de mate van tevredenheid in hun oplossing gratis toegezonden. Daarnaast ontvangen zij 50% korting op het uitgebreide onderzoeksrapport

Vertrouwelijkheid

De organisatoren van de studie stellen uitdrukkelijk, dat zij alle gegevens waaruit conclusies kunnen worden getrokken ten genoegen van de individuele deelnemers aan het onderzoek, met absolute vertrouwelijkheid zullen behandelen. Alle gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische analyse. De gegevens van de deelnemers zullen op een anonieme wijze worden verwerkt en niet verstrekt aan derden.

Voor meer informatie, zie

IT-Matchmaking
Software Selectie
Requirement Templates
Tendering
Service
Deelnemen
Actuele tenders
Prijzen & voorwaarden
Software aanmelden
FAQ
Enquete: ERP in de Praktijk
Over ons
Downloads
Evenementen